Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / chodzieski / Chodzież, m.
Chodzież, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 19573
Powierzchnia: 12.77 km2
Zaludnienie: 1532 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 15754
Liczba wydanych kart: 9025
 57.29%
brak45.95%47.09%48.23%49.37%50.51%51.65%52.79%53.93%55.07%56.21% 
danych47.08%48.22%49.36%50.50%51.64%52.78%53.92%55.06%56.20%57.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Prusa 14, Chodzież 2349 1354 1354 1329 57.64
2 Miejskie Gimnazjum, ul. Paderewskiego 13, Chodzież 1950 1222 1222 1202 62.67
3 Świetlica Miejskiego Przedszkola Nr 5, ul. Reymonta 25, Chodzież 2032 1284 1284 1263 63.19
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyszyńskiego 2, Chodzież 2105 1130 1130 1117 53.68
5 Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 11, Chodzież 1992 1048 1048 1039 52.61
6 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Staszica 17, Chodzież 1960 1025 1025 1012 52.30
7 Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, Chodzież 1181 682 682 676 57.75
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kochanowskiego 1, Chodzież 1955 1105 1105 1101 56.52
9 Dom Pomocy Społecznej, ul. Ujska 47, Chodzież 99 71 71 66 71.72
10 Szpital Powiatowy im. Profesora Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, Chodzież 46 33 33 32 71.74
11 Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy S.P. ZOZ, ul. Strzelecka 32, Chodzież 85 71 71 70 83.53
=   15754  9025  9025  8907  57.29