Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / chodzieski ...
chodzieski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 47620
Powierzchnia: 680.58 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 37146
Liczba wydanych kart: 19790
 53.28%
brak45.95%47.09%48.23%49.37%50.51%51.65%52.79%53.93%55.07%56.21% 
danych47.08%48.22%49.36%50.50%51.64%52.78%53.92%55.06%56.20%57.35% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300102 Budzyń, gm. 6474 2975 2975 2954 45.95
300103 Chodzież, gm. 4333 2257 2257 2229 52.09
300101 Chodzież, m. 15754 9025 9025 8907 57.29
300104 Margonin, gm. 4890 2654 2654 2618 54.27
300105 Szamocin, gm. 5695 2879 2879 2853 50.55
  chodzieski 37146 19790 19790 19561 53.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21651 12356 12356 12207 57.07
2 Wieś 15495 7434 7434 7354 47.98
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21392 10765 10765 10654 50.32
3 od 10 001 do 20 000 15754 9025 9025 8907 57.29
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00