Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / nidzicki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 12798
Liczba głosów na kandydata: 6011
% głosów na kandydata: 46.97
 46.97%
brak41.71%44.42%47.13%49.84%52.55%55.26%57.97%60.68%63.39%66.10% 
danych44.41%47.12%49.83%52.54%55.25%57.96%60.67%63.38%66.09%68.81% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281101 Janowiec Kościelny, gm. 2685 1218 1217 1199 825 68.81
281102 Janowo, gm. 2289 1019 1019 1006 633 62.92
281103 Kozłowo, gm. 4805 1935 1935 1910 931 48.74
281104 Nidzica, gm. 17344 8806 8806 8683 3622 41.71
  nidzicki 27123 12978 12977 12798 6011 46.97

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11667 6364 6364 6277 2576 41.04
2 Wieś 15456 6614 6613 6521 3435 52.68
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 4974 2237 2236 2205 1458 66.12
2 od 5 001 do 10 000 4805 1935 1935 1910 931 48.74
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17344 8806 8806 8683 3622 41.71
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00