Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / giżycki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 25916
Liczba głosów na kandydata: 8105
% głosów na kandydata: 31.27
 31.27%
brak29.91%30.70%31.49%32.28%33.07%33.86%34.65%35.44%36.23%37.02% 
danych30.69%31.48%32.27%33.06%33.85%34.64%35.43%36.22%37.01%37.81% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280604 Giżycko, gm. 6915 3494 3493 3431 1072 31.24
280601 Giżycko, m. 25228 14566 14558 14393 4344 30.18
280605 Kruklanki, gm. 2737 1349 1349 1307 391 29.92
280606 Miłki, gm. 3497 1637 1637 1622 541 33.35
280608 Ryn, gm. 5425 2701 2700 2669 816 30.57
280610 Wydminy, gm. 5541 2534 2534 2494 941 37.73
  giżycki 49343 26281 26271 25916 8105 31.27

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 27268 15778 15770 15596 4636 29.73
2 Wieś 22075 10503 10501 10320 3469 33.61
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6234 2986 2986 2929 932 31.82
2 od 5 001 do 10 000 17881 8729 8727 8594 2829 32.92
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 25228 14566 14558 14393 4344 30.18
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00