Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Braniewo, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 7048
Liczba głosów na kandydata: 2477
% głosów na kandydata: 35.14
 35.14%
brak32.65%33.58%34.51%35.44%36.37%37.30%38.23%39.16%40.09%41.02% 
danych33.57%34.50%35.43%36.36%37.29%38.22%39.15%40.08%41.01%41.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Braniewo ul. Rzemieślinicza 1 1645 818 818 809 271 33.50
2 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Konarskiego 13, Braniewo 1596 841 841 838 332 39.62
3 Zespół Szkół Budowlanych ul.Wiejska 2, Braniewo 1657 812 812 804 288 35.82
4 Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 7, Braniewo 1741 841 841 831 263 31.65
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Moniuszki 22a, Braniewo 1787 892 892 884 286 32.35
6 Liceum Ogólnokształcące ul.Sikorskiego 15, Braniewo 1837 978 978 958 367 38.31
7 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 4, Braniewo 1658 900 900 889 326 36.67
8 Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Różana 14, Braniewo 1907 927 927 912 332 36.40
9 Szpital, ul. Moniuszki 13, Braniewo 51 20 20 19 9 47.37
10 Zakład Karny, ul. Plac Grunwaldu 2A, Braniewo 142 108 108 104 3 2.88
  Braniewo, m. 14021 7137 7137 7048 2477 35.14