Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / Zamość, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 29397
Liczba głosów na kandydata: 15567
% głosów na kandydata: 52.95
 52.95%
brak47.85%51.36%54.87%58.38%61.89%65.40%68.91%72.42%75.93%79.44% 
danych51.35%54.86%58.37%61.88%65.39%68.90%72.41%75.92%79.43%82.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych), ul. Łukasińskiego 8, Zamość 1722 769 769 761 381 50.07
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych), ul. Szczebrzeska 41, Zamość 1250 723 723 711 396 55.70
3 Przedszkole nr 6, ul. Dolna 4, Zamość 1735 1010 1008 998 542 54.31
4 P.PKS, ul. Sadowa 6, Zamość 1860 1148 1146 1133 559 49.34
5 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Orzeszkowej 28, Zamość 1688 974 974 968 499 51.55
6 Gimnazjum nr 3, ul. Orzeszkowej 43, Zamość 1925 1105 1104 1100 509 46.27
7 Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych), ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, Zamość 1819 985 985 975 552 56.62
8 Przedszkole nr 14, ul. Olchowa 11, Zamość 2326 1354 1354 1343 754 56.14
9 Hotel "Junior", ul. Sikorskiego 6, Zamość 2366 1306 1304 1285 701 54.55
10 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kalinowa 5 a, Zamość 2360 1252 1252 1243 660 53.10
11 Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, ul. Sikorskiego 11, Zamość 1744 961 961 951 596 62.67
12 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 15, Zamość 2217 1235 1235 1218 526 43.19
13 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), ul.Kilińskiego 62, Zamość 2006 1091 1091 1078 538 49.91
14 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość 1642 832 832 825 440 53.33
15 Przedszkole Nr 5, ul. Peowiaków 76a, Zamość 1098 635 635 627 341 54.39
16 Przedszkole Nr 15, ul. Hetmana Zamoyskiego 4, Zamość 2291 1230 1230 1220 677 55.49
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hetmana Zamojskiego 4, Zamość 2264 1316 1316 1304 665 51.00
18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych), ul. Zamojskiego 62, Zamość 2275 1310 1310 1299 640 49.27
19 Przedszkole nr 12, ul. Prymasa Wyszyńskiego 32, Zamość 1840 1025 1025 1013 598 59.03
20 Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość 983 505 505 501 245 48.90
21 Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość 683 382 382 377 219 58.09
22 Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość 1888 1084 1084 1074 605 56.33
23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Hrubieszowska 24, Zamość 2235 1210 1210 1205 640 53.11
24 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamość 2346 1206 1206 1189 596 50.13
25 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, ul. Prymasa Wyszyńskiego 50B, Zamość 2396 1265 1265 1251 684 54.68
26 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość 1856 1063 1062 1051 547 52.05
27 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Krasnobrodzka 22, Zamość 1794 934 934 925 557 60.22
28 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, ul. Lwowska 19, Zamość 2187 1146 1146 1138 661 58.08
29 Zakład Karny, ul. Okrzei 14, Zamość 279 198 198 194 21 10.82
30 Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego, ul. Hrubieszowska 20, Zamość 236 195 195 187 43 22.99
31 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, Zamość 312 91 91 91 71 78.02
32 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 614 166 166 162 104 64.20
  Zamość, m. 54237 29706 29698 29397 15567 52.95