Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / Zamość, m.
Zamość, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 66178
Powierzchnia: 30.48 km2
Zaludnienie: 2171 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 54237
Liczba wydanych kart: 29706
Liczba głosów oddanych: 29698
Liczba głosów ważnych: 29397
brak 50.00% >50.00% ≥53.30% ≥56.60% ≥59.90% ≥63.20% ≥66.50% ≥69.80% ≥73.10% ≥76.40% ≥79.70%
danych 50.00% >50.00% ≥53.30% ≥56.60% ≥59.90% ≥63.20% ≥66.50% ≥69.80% ≥73.10% ≥76.40% ≥79.70%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
52.95%15567 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
47.05%13830 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych), ul. Łukasińskiego 8, Zamość 761 381 50.07
49.93 380
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych), ul. Szczebrzeska 41, Zamość 711 396 55.70
44.30 315
3 Przedszkole nr 6, ul. Dolna 4, Zamość 998 542 54.31
45.69 456
4 P.PKS, ul. Sadowa 6, Zamość 1133 559 49.34
50.66 574
5 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Orzeszkowej 28, Zamość 968 499 51.55
48.45 469
6 Gimnazjum nr 3, ul. Orzeszkowej 43, Zamość 1100 509 46.27
53.73 591
7 Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych), ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, Zamość 975 552 56.62
43.38 423
8 Przedszkole nr 14, ul. Olchowa 11, Zamość 1343 754 56.14
43.86 589
9 Hotel "Junior", ul. Sikorskiego 6, Zamość 1285 701 54.55
45.45 584
10 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kalinowa 5 a, Zamość 1243 660 53.10
46.90 583
11 Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, ul. Sikorskiego 11, Zamość 951 596 62.67
37.33 355
12 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 15, Zamość 1218 526 43.19
56.81 692
13 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), ul.Kilińskiego 62, Zamość 1078 538 49.91
50.09 540
14 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość 825 440 53.33
46.67 385
15 Przedszkole Nr 5, ul. Peowiaków 76a, Zamość 627 341 54.39
45.61 286
16 Przedszkole Nr 15, ul. Hetmana Zamoyskiego 4, Zamość 1220 677 55.49
44.51 543
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hetmana Zamojskiego 4, Zamość 1304 665 51.00
49.00 639
18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych), ul. Zamojskiego 62, Zamość 1299 640 49.27
50.73 659
19 Przedszkole nr 12, ul. Prymasa Wyszyńskiego 32, Zamość 1013 598 59.03
40.97 415
20 Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość 501 245 48.90
51.10 256
21 Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość 377 219 58.09
41.91 158
22 Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość 1074 605 56.33
43.67 469
23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Hrubieszowska 24, Zamość 1205 640 53.11
46.89 565
24 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamość 1189 596 50.13
49.87 593
25 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, ul. Prymasa Wyszyńskiego 50B, Zamość 1251 684 54.68
45.32 567
26 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość 1051 547 52.05
47.95 504
27 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Krasnobrodzka 22, Zamość 925 557 60.22
39.78 368
28 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, ul. Lwowska 19, Zamość 1138 661 58.08
41.92 477
29 Zakład Karny, ul. Okrzei 14, Zamość 194 21 10.82
89.18 173
30 Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego, ul. Hrubieszowska 20, Zamość 187 43 22.99
77.01 144
31 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, Zamość 91 71 78.02
21.98 20
32 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 162 104 64.20
35.80 58
Σ Zamość, m. 29397 15567 52.95
47.05 13830