Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / wałbrzyski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 69740
Liczba głosów na kandydata: 22536
% głosów na kandydata: 32.31
 32.31%
brak29.31%30.40%31.49%32.58%33.67%34.76%35.85%36.94%38.03%39.12% 
danych30.39%31.48%32.57%33.66%34.75%35.84%36.93%38.02%39.11%40.21% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022101 Boguszów-Gorce, m. 13294 6243 6243 6168 1845 29.91
022104 Czarny Bór, gm. 3822 1886 1885 1864 748 40.13
022105 Głuszyca, gm. 7469 3382 3381 3353 1150 34.30
022102 Jedlina-Zdrój, m. 4121 1990 1990 1962 639 32.57
022106 Mieroszów, gm. 6076 2582 2582 2541 815 32.07
022107 Stare Bogaczowice, gm. 3354 1612 1612 1592 604 37.94
022103 Szczawno-Zdrój, m. 4853 3062 3060 3033 889 29.31
022108 Walim, gm. 4821 2124 2124 2105 786 37.34
022109 Wałbrzych, m. 97885 47838 47826 47122 15060 31.96
  wałbrzyski 145695 70719 70703 69740 22536 32.31

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 127233 62180 62166 61301 19446 31.72
2 Wieś 18462 8539 8537 8439 3090 36.62
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 11297 5488 5487 5418 1991 36.75
2 od 5 001 do 10 000 23219 11150 11147 11032 3640 32.99
3 od 10 001 do 20 000 13294 6243 6243 6168 1845 29.91
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 97885 47838 47826 47122 15060 31.96
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00