Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / wałbrzyski ...
wałbrzyski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 176560
Powierzchnia: 514.18 km2
Zaludnienie: 343 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 117
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 117
Liczba uprawnionych do głosowania: 145695
Liczba wydanych kart: 70719
 48.54%
brak42.50%44.56%46.62%48.68%50.74%52.80%54.86%56.92%58.98%61.04% 
danych44.55%46.61%48.67%50.73%52.79%54.85%56.91%58.97%61.03%63.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022101 Boguszów-Gorce, m. 13294 6243 6243 6168 46.96
022104 Czarny Bór, gm. 3822 1886 1885 1864 49.35
022105 Głuszyca, gm. 7469 3382 3381 3353 45.28
022102 Jedlina-Zdrój, m. 4121 1990 1990 1962 48.29
022106 Mieroszów, gm. 6076 2582 2582 2541 42.50
022107 Stare Bogaczowice, gm. 3354 1612 1612 1592 48.06
022103 Szczawno-Zdrój, m. 4853 3062 3060 3033 63.10
022108 Walim, gm. 4821 2124 2124 2105 44.06
022109 Wałbrzych, m. 97885 47838 47826 47122 48.87
  wałbrzyski 145695 70719 70703 69740 48.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 127233 62180 62166 61301 48.87
2 Wieś 18462 8539 8537 8439 46.25
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 11297 5488 5487 5418 48.58
2 od 5 001 do 10 000 23219 11150 11147 11032 48.02
3 od 10 001 do 20 000 13294 6243 6243 6168 46.96
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 97885 47838 47826 47122 48.87
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00