Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / wrzesiński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 30147
Liczba głosów na kandydata: 16805
% głosów na kandydata: 55.74
 55.74%
brak44.35%45.74%47.13%48.52%49.91%51.30%52.69%54.08%55.47%56.86% 
danych45.73%47.12%48.51%49.90%51.29%52.68%54.07%55.46%56.85%58.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
303001 Kołaczkowo, gm. 4725 2277 2277 2250 998 44.36
303002 Miłosław, gm. 8309 4019 4019 3975 2271 57.13
303003 Nekla, gm. 5421 2757 2757 2716 1493 54.97
303004 Pyzdry, gm. 5709 2608 2607 2580 1206 46.74
303005 Września, gm. 35270 18850 18849 18626 10837 58.18
  wrzesiński 59434 30511 30509 30147 16805 55.74

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 30573 16900 16898 16692 10025 60.06
2 Wieś 28861 13611 13611 13455 6780 50.39
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15855 7642 7641 7546 3697 48.99
3 od 10 001 do 20 000 8309 4019 4019 3975 2271 57.13
4 od 20 001 do 50 000 35270 18850 18849 18626 10837 58.18
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00