Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / wrzesiński ...
wrzesiński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 75499
Powierzchnia: 704.19 km2
Zaludnienie: 107 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 59434
Liczba wydanych kart: 30511
 51.34%
brak45.68%46.46%47.24%48.02%48.80%49.58%50.36%51.14%51.92%52.70% 
danych46.45%47.23%48.01%48.79%49.57%50.35%51.13%51.91%52.69%53.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
303001 Kołaczkowo, gm. 4725 2277 2277 2250 48.19
303002 Miłosław, gm. 8309 4019 4019 3975 48.37
303003 Nekla, gm. 5421 2757 2757 2716 50.86
303004 Pyzdry, gm. 5709 2608 2607 2580 45.68
303005 Września, gm. 35270 18850 18849 18626 53.44
  wrzesiński 59434 30511 30509 30147 51.34
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30573 16900 16898 16692 55.28
2 Wieś 28861 13611 13611 13455 47.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15855 7642 7641 7546 48.20
3 od 10 001 do 20 000 8309 4019 4019 3975 48.37
4 od 20 001 do 50 000 35270 18850 18849 18626 53.44
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00