Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 34157
Liczba głosów na kandydata: 22262
% głosów na kandydata: 65.18
 65.18%
brak55.22%56.93%58.64%60.35%62.06%63.77%65.48%67.19%68.90%70.61% 
danych56.92%58.63%60.34%62.05%63.76%65.47%67.18%68.89%70.60%72.32% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
300202 Czarnków, gm. 8383 4018 4018 3961 2617 66.07
300201 Czarnków, m. 9157 5185 5185 5123 3701 72.24
300203 Drawsko, gm. 4766 2268 2268 2237 1308 58.47
300204 Krzyż Wielkopolski, gm. 6885 3225 3225 3195 2124 66.48
300205 Lubasz, gm. 5471 2688 2688 2657 1678 63.15
300206 Połajewo, gm. 4734 2326 2326 2287 1263 55.23
300207 Trzcianka, gm. 18772 9948 9948 9856 6684 67.82
300208 Wieleń, gm. 10211 4912 4912 4841 2887 59.64
  czarnkowsko-trzcianecki 68379 34570 34570 34157 22262 65.18

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 33660 18071 18071 17869 12164 68.07
2 Wieś 34719 16499 16499 16288 10098 62.00
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21856 10507 10507 10376 6373 61.42
3 od 10 001 do 20 000 27751 14115 14115 13925 9205 66.10
4 od 20 001 do 50 000 18772 9948 9948 9856 6684 67.82
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00