Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / nidzicki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 12798
Liczba głosów na kandydata: 6787
% głosów na kandydata: 53.03
 53.03%
brak31.19%33.90%36.61%39.32%42.03%44.74%47.45%50.16%52.87%55.58% 
danych33.89%36.60%39.31%42.02%44.73%47.44%50.15%52.86%55.57%58.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281101 Janowiec Kościelny, gm. 2685 1218 1217 1199 374 31.19
281102 Janowo, gm. 2289 1019 1019 1006 373 37.08
281103 Kozłowo, gm. 4805 1935 1935 1910 979 51.26
281104 Nidzica, gm. 17344 8806 8806 8683 5061 58.29
  nidzicki 27123 12978 12977 12798 6787 53.03

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11667 6364 6364 6277 3701 58.96
2 Wieś 15456 6614 6613 6521 3086 47.32
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 4974 2237 2236 2205 747 33.88
2 od 5 001 do 10 000 4805 1935 1935 1910 979 51.26
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17344 8806 8806 8683 5061 58.29
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00