Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / ełcki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 31912
Liczba głosów na kandydata: 18840
% głosów na kandydata: 59.04
 59.04%
brak55.14%55.86%56.58%57.30%58.02%58.74%59.46%60.18%60.90%61.62% 
danych55.85%56.57%57.29%58.01%58.73%59.45%60.17%60.89%61.61%62.34% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280502 Ełk, gm. 8226 3456 3456 3412 2125 62.28
280501 Ełk, m. 45252 23235 23231 22937 13536 59.01
280503 Kalinowo, gm. 5462 2110 2110 2086 1166 55.90
280504 Prostki, gm. 5956 2161 2161 2129 1174 55.14
280505 Stare Juchy, gm. 3378 1355 1355 1348 839 62.24
  ełcki 68274 32317 32313 31912 18840 59.04

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 45252 23235 23231 22937 13536 59.01
2 Wieś 23022 9082 9082 8975 5304 59.10
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3378 1355 1355 1348 839 62.24
2 od 5 001 do 10 000 11418 4271 4271 4215 2340 55.52
3 od 10 001 do 20 000 8226 3456 3456 3412 2125 62.28
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 45252 23235 23231 22937 13536 59.01
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00