Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 381530
Liczba głosów na kandydata: 246526
% głosów na kandydata: 64.62
 64.62%
brak52.36%54.67%56.98%59.29%61.60%63.91%66.22%68.53%70.84%73.15% 
danych54.66%56.97%59.28%61.59%63.90%66.21%68.52%70.83%73.14%75.46% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
160100 brzeski 73350 37281 37276 36788 20505 55.74
160200 głubczycki 39803 18930 18930 18696 9791 52.37
160300 kędzierzyńsko-kozielski 79340 37221 37209 36756 25988 70.70
160400 kluczborski 55320 25318 25308 25041 15385 61.44
160500 krapkowicki 53771 20940 20939 20675 15585 75.38
160600 namysłowski 34764 17724 17721 17561 9960 56.72
160700 nyski 118686 57182 57160 56530 31029 54.89
160800 oleski 54698 22983 22982 22652 13994 61.78
166101 Opole, m. 97130 56741 56723 56039 41335 73.76
160900 opolski 108531 44895 44889 44368 32552 73.37
161000 prudnicki 47124 21110 21106 20875 12535 60.05
161100 strzelecki 65036 25891 25888 25549 17867 69.93
  opolskie 827553 386216 386131 381530 246526 64.62

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 441008 227847 227776 225087 149638 66.48
2 Wieś 386545 158369 158355 156443 96888 61.93
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 33548 15221 15219 15034 8141 54.15
2 od 5 001 do 10 000 197211 79537 79532 78497 51421 65.51
3 od 10 001 do 20 000 189745 82179 82170 81153 51017 62.87
4 od 20 001 do 50 000 209888 100813 100790 99671 61907 62.11
5 od 50 001 do 100 000 100031 51725 51697 51136 32705 63.96
6 od 100 001 do 200 000 97130 56741 56723 56039 41335 73.76
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00