Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / brzeski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 36788
Liczba głosów na kandydata: 20505
% głosów na kandydata: 55.74
 55.74%
brak45.77%47.10%48.43%49.76%51.09%52.42%53.75%55.08%56.41%57.74% 
danych47.09%48.42%49.75%51.08%52.41%53.74%55.07%56.40%57.73%59.07% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
160101 Brzeg, m. 30407 16405 16400 16180 9542 58.97
160103 Grodków, gm. 15645 7286 7286 7188 4122 57.35
160104 Lewin Brzeski, gm. 10582 5045 5045 4985 2790 55.97
160105 Lubsza, gm. 7225 3585 3585 3535 1741 49.25
160106 Olszanka, gm. 3964 1991 1991 1966 900 45.78
160102 Skarbimierz, gm. 5527 2969 2969 2934 1410 48.06
  brzeski 73350 37281 37276 36788 20505 55.74

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 43904 23248 23243 22948 13582 59.19
2 Wieś 29446 14033 14033 13840 6923 50.02
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3964 1991 1991 1966 900 45.78
2 od 5 001 do 10 000 12752 6554 6554 6469 3151 48.71
3 od 10 001 do 20 000 26227 12331 12331 12173 6912 56.78
4 od 20 001 do 50 000 30407 16405 16400 16180 9542 58.97
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00