Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie ...
opolskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1004661
Powierzchnia: 9412.47 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 812
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 812
Liczba uprawnionych do głosowania: 827553
Liczba wydanych kart: 386216
 46.67%
brak38.93%40.88%42.83%44.78%46.73%48.68%50.63%52.58%54.53%56.48% 
danych40.87%42.82%44.77%46.72%48.67%50.62%52.57%54.52%56.47%58.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160100 brzeski 73350 37281 37276 36788 50.83
160200 głubczycki 39803 18930 18930 18696 47.56
160300 kędzierzyńsko-kozielski 79340 37221 37209 36756 46.91
160400 kluczborski 55320 25318 25308 25041 45.77
160500 krapkowicki 53771 20940 20939 20675 38.94
160600 namysłowski 34764 17724 17721 17561 50.98
160700 nyski 118686 57182 57160 56530 48.18
160800 oleski 54698 22983 22982 22652 42.02
166101 Opole, m. 97130 56741 56723 56039 58.42
160900 opolski 108531 44895 44889 44368 41.37
161000 prudnicki 47124 21110 21106 20875 44.80
161100 strzelecki 65036 25891 25888 25549 39.81
  opolskie 827553 386216 386131 381530 46.67
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 441008 227847 227776 225087 51.67
2 Wieś 386545 158369 158355 156443 40.97
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 33548 15221 15219 15034 45.37
2 od 5 001 do 10 000 197211 79537 79532 78497 40.33
3 od 10 001 do 20 000 189745 82179 82170 81153 43.31
4 od 20 001 do 50 000 209888 100813 100790 99671 48.03
5 od 50 001 do 100 000 100031 51725 51697 51136 51.71
6 od 100 001 do 200 000 97130 56741 56723 56039 58.42
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00