Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / kędzierzyńsko-kozielski ...
kędzierzyńsko-kozielski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 96803
Powierzchnia: 625.28 km2
Zaludnienie: 154 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 79340
Liczba wydanych kart: 37221
 46.91%
brak36.15%37.75%39.35%40.95%42.55%44.15%45.75%47.35%48.95%50.55% 
danych37.74%39.34%40.94%42.54%44.14%45.74%47.34%48.94%50.54%52.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160302 Bierawa, gm. 6241 2444 2444 2411 39.16
160303 Cisek, gm. 4892 1834 1834 1808 37.49
160301 Kędzierzyn-Koźle, m. 51033 26574 26564 26259 52.07
160304 Pawłowiczki, gm. 6678 2435 2435 2405 36.46
160305 Polska Cerekiew, gm. 3735 1489 1488 1463 39.87
160306 Reńska Wieś, gm. 6761 2445 2444 2410 36.16
  kędzierzyńsko-kozielski 79340 37221 37209 36756 46.91
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 51033 26574 26564 26259 52.07
2 Wieś 28307 10647 10645 10497 37.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3735 1489 1488 1463 39.87
2 od 5 001 do 10 000 24572 9158 9157 9034 37.27
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 51033 26574 26564 26259 52.07
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00