Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 37644
Liczba głosów na kandydata: 10022
% głosów na kandydata: 26.62
 26.62%
brak15.40%16.98%18.56%20.14%21.72%23.30%24.88%26.46%28.04%29.62% 
danych16.97%18.55%20.13%21.71%23.29%24.87%26.45%28.03%29.61%31.20% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100701 Białaczów, gm. 4843 2569 2569 2522 660 26.17
100702 Drzewica, gm. 8885 5431 5427 5328 1349 25.32
100703 Mniszków, gm. 3805 2236 2235 2218 544 24.53
100704 Opoczno, gm. 28212 17456 17446 17182 5354 31.16
100705 Paradyż, gm. 3598 2158 2158 2135 329 15.41
100706 Poświętne, gm. 2878 1814 1814 1796 423 23.55
100707 Sławno, gm. 5959 3571 3571 3521 629 17.86
100708 Żarnów, gm. 5212 2986 2986 2942 734 24.95
  opoczyński 63392 38221 38206 37644 10022 26.62

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 21346 12953 12940 12707 5112 40.23
2 Wieś 42046 25268 25266 24937 4910 19.69
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 10281 6208 6207 6149 1296 21.08
2 od 5 001 do 10 000 16014 9126 9126 8985 2023 22.52
3 od 10 001 do 20 000 8885 5431 5427 5328 1349 25.32
4 od 20 001 do 50 000 28212 17456 17446 17182 5354 31.16
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00