Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / łaski / Sędziejowice, gm.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 2679
Liczba głosów na kandydata: 883
% głosów na kandydata: 32.96
 32.96%
brak26.68%28.78%30.88%32.98%35.08%37.18%39.28%41.38%43.48%45.58% 
danych28.77%30.87%32.97%35.07%37.17%39.27%41.37%43.47%45.57%47.68% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1863 roku nr 6, 98-160 Sędziejowice 913 483 483 477 192 40.25
2 Remiza OSP w Żaglinach, Żagliny nr 79, 98-160 Sędziejowice 434 193 193 191 53 27.75
3 Zespół Szkół w Marzeninie, ul.Łaska nr 7, 98-160 Sędziejowice 1232 672 672 664 229 34.49
4 Szkoła Filialna w Pruszkowie, ul.Główna nr 1, 98-160 Sędziejowice 582 297 297 296 97 32.77
5 Remiza OSP w Grabi, Grabia nr 23, 98-160 Sędziejowice 369 219 219 217 44 20.28
6 Remiza OSP w Grabnie, Grabno nr 2, 98-160 Sędziejowice 830 443 443 438 159 36.30
7 Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, ul. Wieluńska nr 7, 98-160 Sędziejowice 863 398 398 396 109 27.53
  Sędziejowice, gm. 5223 2705 2705 2679 883 32.96