Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / łaski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 21542
Liczba głosów na kandydata: 8811
% głosów na kandydata: 40.90
 40.90%
brak26.68%28.78%30.88%32.98%35.08%37.18%39.28%41.38%43.48%45.58% 
danych28.77%30.87%32.97%35.07%37.17%39.27%41.37%43.47%45.57%47.68% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100301 Buczek, gm. 3986 2002 2002 1983 680 34.29
100302 Łask, gm. 23108 12381 12380 12176 5801 47.64
100303 Sędziejowice, gm. 5223 2705 2705 2679 883 32.96
100304 Widawa, gm. 6510 3304 3304 3268 872 26.68
100305 Wodzierady, gm. 2632 1453 1453 1436 575 40.04
  łaski 41459 21845 21844 21542 8811 40.90

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 15234 8541 8540 8398 4321 51.45
2 Wieś 26225 13304 13304 13144 4490 34.16
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6618 3455 3455 3419 1255 36.71
2 od 5 001 do 10 000 11733 6009 6009 5947 1755 29.51
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 23108 12381 12380 12176 5801 47.64
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00