Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / wołowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 19958
Liczba głosów na kandydata: 11449
% głosów na kandydata: 57.37
 57.37%
brak41.10%43.33%45.56%47.79%50.02%52.25%54.48%56.71%58.94%61.17% 
danych43.32%45.55%47.78%50.01%52.24%54.47%56.70%58.93%61.16%63.40% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022201 Brzeg Dolny, gm. 13074 6730 6730 6646 4209 63.33
022202 Wińsko, gm. 6976 3196 3196 3163 1300 41.10
022203 Wołów, gm. 19722 10264 10264 10149 5940 58.53
  wołowski 39772 20190 20190 19958 11449 57.37

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 22258 12179 12179 12042 7766 64.49
2 Wieś 17514 8011 8011 7916 3683 46.53
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 6976 3196 3196 3163 1300 41.10
3 od 10 001 do 20 000 13074 6730 6730 6646 4209 63.33
4 od 20 001 do 50 000 19722 10264 10264 10149 5940 58.53
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00