Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / wołowski ...
wołowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 47274
Powierzchnia: 675 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 39772
Liczba wydanych kart: 20190
 50.76%
brak45.81%46.44%47.07%47.70%48.33%48.96%49.59%50.22%50.85%51.48% 
danych46.43%47.06%47.69%48.32%48.95%49.58%50.21%50.84%51.47%52.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022201 Brzeg Dolny, gm. 13074 6730 6730 6646 51.48
022202 Wińsko, gm. 6976 3196 3196 3163 45.81
022203 Wołów, gm. 19722 10264 10264 10149 52.04
  wołowski 39772 20190 20190 19958 50.76
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22258 12179 12179 12042 54.72
2 Wieś 17514 8011 8011 7916 45.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 6976 3196 3196 3163 45.81
3 od 10 001 do 20 000 13074 6730 6730 6646 51.48
4 od 20 001 do 50 000 19722 10264 10264 10149 52.04
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00