Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / wołowski / Brzeg Dolny, gm.
Brzeg Dolny, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 16064
Powierzchnia: 94.4 km2
Zaludnienie: 170 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 13074
Liczba wydanych kart: 6730
 51.48%
brak45.81%46.44%47.07%47.70%48.33%48.96%49.59%50.22%50.85%51.48% 
danych46.43%47.06%47.69%48.32%48.95%49.58%50.21%50.84%51.47%52.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul.Kolejowa 29, Brzeg Dolny 1622 865 865 848 53.33
2 Szkoła Podstawowa Nr 5 ,ul. Zwycięstwa 10 ,Brzeg Dolny 1626 848 848 841 52.15
3 DOK Dział Dziecięco-Młodzieżowy ,ul. Zwycięstwa 5 ,Brzeg Dolny 1672 896 896 887 53.59
4 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul.Młodzieżowa 2 ,Brzeg Dolny 1666 886 886 880 53.18
5 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2 ,Brzeg Dolny 1239 689 689 684 55.61
6 Szkoła Podstawowa w Godzięcinie,Godzięcin 50B,Godzięcin 502 249 249 247 49.60
7 Klub "Rolnika" w Jodłowicach,Jodłowice 12,Jodłowice 526 244 244 242 46.39
8 Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim, Pogalewo Wielkie 12H,Pogalewo Wielkie 843 329 329 325 39.03
9 Klub w Radeczu, Radecz 37,Radecz 878 365 365 357 41.57
10 Przedszkole Nr 3,ul. Przedszkolna 1 ,Brzeg Dolny 1702 876 876 865 51.47
11 Przedszkole Nr 1 "Perełka" ,ul. Zwycięstwa 3 ,Brzeg Dolny 798 483 483 470 60.53
=   13074  6730  6730  6646  51.48