Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / oławski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 31722
Liczba głosów na kandydata: 17441
% głosów na kandydata: 54.98
 54.98%
brak44.56%46.14%47.72%49.30%50.88%52.46%54.04%55.62%57.20%58.78% 
danych46.13%47.71%49.29%50.87%52.45%54.03%55.61%57.19%58.77%60.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
021502 Domaniów, gm. 4098 2027 2027 2006 894 44.57
021503 Jelcz-Laskowice, gm. 17806 9384 9383 9286 4853 52.26
021504 Oława, gm. 11197 5916 5916 5850 2897 49.52
021501 Oława, m. 25260 14758 14753 14580 8797 60.34
  oławski 58361 32085 32079 31722 17441 54.98

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 37710 21428 21422 21182 12363 58.37
2 Wieś 20651 10657 10657 10540 5078 48.18
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 4098 2027 2027 2006 894 44.57
3 od 10 001 do 20 000 11197 5916 5916 5850 2897 49.52
4 od 20 001 do 50 000 43066 24142 24136 23866 13650 57.19
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00