Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / oławski ...
oławski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 72960
Powierzchnia: 523.73 km2
Zaludnienie: 139 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 45
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 45
Liczba uprawnionych do głosowania: 58361
Liczba wydanych kart: 32085
 54.98%
brak49.45%50.35%51.25%52.15%53.05%53.95%54.85%55.75%56.65%57.55% 
danych50.34%51.24%52.14%53.04%53.94%54.84%55.74%56.64%57.54%58.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021502 Domaniów, gm. 4098 2027 2027 2006 49.46
021503 Jelcz-Laskowice, gm. 17806 9384 9383 9286 52.70
021504 Oława, gm. 11197 5916 5916 5850 52.84
021501 Oława, m. 25260 14758 14753 14580 58.42
  oławski 58361 32085 32079 31722 54.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 37710 21428 21422 21182 56.82
2 Wieś 20651 10657 10657 10540 51.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 4098 2027 2027 2006 49.46
3 od 10 001 do 20 000 11197 5916 5916 5850 52.84
4 od 20 001 do 50 000 43066 24142 24136 23866 56.06
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00