Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / oławski / Domaniów, gm.
Domaniów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5282
Powierzchnia: 94.31 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4098
Liczba wydanych kart: 2027
 49.46%
brak49.45%50.35%51.25%52.15%53.05%53.95%54.85%55.75%56.65%57.55% 
danych50.34%51.24%52.14%53.04%53.94%54.84%55.74%56.64%57.54%58.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Centrum Kultury w Domaniowie, Domaniów 1480 755 755 749 51.01
2 Szkoła Podstawowa w Goszczynie, Goszczyna 801 403 403 399 50.31
3 Świetlica Wiejska w Swojkowie, Swojków 555 253 253 248 45.59
4 Świetlica Wiejska w Wierzbnie, Wierzbno 1262 616 616 610 48.81
=   4098  2027  2027  2006  49.46