Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / goleniowski / Stepnica, gm.
Stepnica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4832
Powierzchnia: 294.16 km2
Zaludnienie: 16 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3871
Liczba wydanych kart: 1670
 43.14%
brak38.27%39.57%40.87%42.17%43.47%44.77%46.07%47.37%48.67%49.97% 
danych39.56%40.86%42.16%43.46%44.76%46.06%47.36%48.66%49.96%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 4 , Stepnica 2378 1068 1068 1060 44.91
2 Szkoła Podstawowa,ul. Niepodległości 9,Racimierz 933 406 406 402 43.52
3 Świetlica wiejska, ul. Adama Mickiewicza 1, Gąsierzyno 560 196 196 196 35.00
=   3871  1670  1670  1658  43.14