Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / goleniowski / Maszewo, gm.
Maszewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8467
Powierzchnia: 210.51 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6450
Liczba wydanych kart: 2639
 40.91%
brak38.27%39.57%40.87%42.17%43.47%44.77%46.07%47.37%48.67%49.97% 
danych39.56%40.86%42.16%43.46%44.76%46.06%47.36%48.66%49.96%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Dębice 2084 701 701 695 33.64
2 Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1,Maszewo 1428 752 751 741 52.66
3 Gimnazjum, ul. Szkolna 14, Maszewo 969 462 462 459 47.68
4 Zespół Szkół PonadGimnazjalnych, ul. Jedności Narodowej 6,Maszewo 846 282 282 278 33.33
5 Szkoła Podstawowa,Rożnowo Nowogardzkie 1123 442 442 436 39.36
=   6450  2639  2638  2609  40.91