Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / goleniowski / Goleniów, gm.
Goleniów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 33838
Powierzchnia: 443.13 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 27763
Liczba wydanych kart: 14210
 51.18%
brak38.27%39.57%40.87%42.17%43.47%44.77%46.07%47.37%48.67%49.97% 
danych39.56%40.86%42.16%43.46%44.76%46.06%47.36%48.66%49.96%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Paderewskiego 2 A, Goleniów 2240 1114 1113 1101 49.73
2 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul.Konstytucji 3 Maja 26, Goleniów 1958 1015 1014 1003 51.84
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Szarych Szeregów 14, Goleniów 2013 940 940 931 46.70
4 Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul.Witosa 7, Goleniów 2145 1195 1195 1179 55.71
5 Przedszkole Nr 4, ul.Jagiełły 12, Goleniów 1957 1059 1059 1050 54.11
6 Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych, ul. Niepodległości 1, Goleniów 1662 893 893 886 53.73
7 Przedszkole Publiczne Nr 6, ul.Piaskowa 9, Goleniów 1581 850 850 836 53.76
8 Przedszkole Publiczne Nr 2, ul.Akacjowa 19, Goleniów 1725 1045 1044 1035 60.58
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.Szczecińska 36, Goleniów 1914 1057 1057 1044 55.22
10 Gimnazjum nr 2, ul. Norwida 1, Goleniów 2023 1138 1138 1122 56.25
11 Zespół Szkół Publicznych, Mosty 4 1651 667 667 661 40.40
12 Zespół Szkół Publicznych, Białuń 14c 1035 412 412 411 39.81
13 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, Krępsko 986 389 389 385 39.45
14 Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 14, Lubczyna 1067 438 438 434 41.05
15 Zespół Szkół Publicznych, ul. Piastowska 11, Kliniska Wielkie 968 545 545 538 56.30
16 Zespół Szkół Publicznych, ul. Piastowska 11, Kliniska Wielkie 1726 863 863 855 50.00
17 Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, ul. Nowogardzka 2, Goleniów 96 8 8 8 8.33
18 Zakład Karny, ul.Grenadierów 66, Goleniów 1016 582 582 572 57.28
=   27763  14210  14207  14051  51.18