Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / śremski ...
śremski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 59848
Powierzchnia: 574.68 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 39
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 39
Liczba uprawnionych do głosowania: 46546
Liczba wydanych kart: 24115
 51.81%
brak44.59%45.63%46.67%47.71%48.75%49.79%50.83%51.87%52.91%53.95% 
danych45.62%46.66%47.70%48.74%49.78%50.82%51.86%52.90%53.94%54.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302601 Brodnica, gm. 3706 1653 1653 1633 44.60
302602 Dolsk, gm. 4543 2043 2042 2014 44.97
302603 Książ Wielkopolski, gm. 6514 2963 2963 2911 45.49
302604 Śrem, gm. 31783 17456 17450 17221 54.92
  śremski 46546 24115 24108 23779 51.81
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 28141 15627 15623 15394 55.53
2 Wieś 18405 8488 8485 8385 46.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3706 1653 1653 1633 44.60
2 od 5 001 do 10 000 11057 5006 5005 4925 45.27
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 31783 17456 17450 17221 54.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00