Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Wysoka, gm.
Wysoka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6920
Powierzchnia: 123.04 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 5209
Liczba wydanych kart: 2430
 46.65%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala "Wysoczanka", Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, Wysoka 2119 1176 1176 1167 55.50
2 Świetlica Wiejska, Czajcze 1466 695 695 689 47.41
3 Świetlica Wiejska, Rudna 1a 1624 559 559 556 34.42
=   5209  2430  2430  2412  46.65