Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Wyrzysk, gm.
Wyrzysk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 14365
Powierzchnia: 160.75 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 10951
Liczba wydanych kart: 5428
 49.57%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Siedziba Straży Miejskiej Wyrzysk, ul. Bydgoska 32 1238 643 642 635 51.94
2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Wyrzysk ul. Kościuszki 15 1310 707 706 699 53.97
3 Klub Miejski, Wyrzysk ul. Młyńska 2 1557 831 831 819 53.37
4 Szkoła Podstawowa, Osiek n. Not. ul. Szkolna 2 1433 721 721 712 50.31
5 Gimnazjum, Osiek n. Not. ul. Główna 58 1548 734 734 727 47.42
6 Szkoła Podstawowa, Falmierowo 29 658 272 272 272 41.34
7 Świetlica wiejska, Kościerzyn Wielki 715 392 392 391 54.83
8 Szkoła Podstawowa, Glesno 9 902 388 388 385 43.02
9 Szkoła Podstawowa, Kosztowo 79 716 404 404 395 56.42
10 Przedszkole Publiczne Osiek n./ Not. ul.Bohaterów 28 836 313 313 309 37.44
11 Szpital Wyrzysk, ul.22 stycznia 41 38 23 23 23 60.53
=   10951  5428  5426  5367  49.57