Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Ujście, gm.
Ujście, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8149
Powierzchnia: 125.98 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6302
Liczba wydanych kart: 3151
 50.00%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Przedszkole Publiczne, ul. Sienkiewicza 9, Ujście 811 354 354 352 43.65
2 Zespół Szkół, ul. Szkolna 1, Kruszewo 798 381 381 375 47.74
3 Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 31, Ujście 1761 860 860 846 48.84
4 Urząd Miejski, Pl.Wiosny Ludów 2, Ujście 1262 698 698 695 55.31
5 Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 804 440 440 425 54.73
6 Szkoła Podstawowa, Mirosław 446 237 237 234 53.14
7 Świetlica wiejska, Jabłonowo 420 181 181 181 43.10
=   6302  3151  3151  3108  50.00