Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Szydłowo, gm.
Szydłowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8267
Powierzchnia: 267.53 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6176
Liczba wydanych kart: 2887
 46.75%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Szydłowo 47 A 1223 574 574 569 46.93
2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Leżenica 39 798 347 346 340 43.48
3 Zespół Szkół, ul. Polna 11, Stara Łubianka 1348 611 611 606 45.33
4 Szkoła Podstawowa, Róża Wielka 31 391 167 167 163 42.71
5 Szkoła Podstawowa, Skrzatusz 1 A 605 258 258 257 42.64
6 Świetlica wiejska, Dobrzyca 575 279 279 270 48.52
7 Świetlica w Kotuniu, Kotuń 28 1236 651 651 644 52.67
=   6176  2887  2886  2849  46.75