Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Miasteczko Krajeńskie, gm.
Miasteczko Krajeńskie, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3256
Powierzchnia: 70.72 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2519
Liczba wydanych kart: 1208
 47.96%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Dom Kultury, ul.Dąbrowskiego 39, Miasteczko Krajeńskie 998 538 538 531 53.91
2 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej , Brzostowo 69 915 389 389 387 42.51
3 Remizo-świetlica, Grabówno 76 606 281 281 278 46.37
=   2519  1208  1208  1196  47.96