Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Łobżenica, gm.
Łobżenica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10036
Powierzchnia: 190.68 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7557
Liczba wydanych kart: 3713
 49.13%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne, ul.Mickiewicza 20A Łobżenica 1474 744 744 735 50.47
2 Szkoła Podstawowa, ul.Sikorskiego 3, Łobżenica 1477 867 867 848 58.70
3 Szkoła Podstawowa, Wiktorówko, 65 989 546 546 541 55.21
4 Szkoła Podstawowa, Fanianowo, 29 1122 412 412 401 36.72
5 Szkoła Podstawowa, Dżwierszno Małe, 8 1419 629 629 620 44.33
6 Szkoła Podstawowa, Luchowo, 30 1076 515 515 507 47.86
=   7557  3713  3713  3652  49.13