Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Kaczory, gm.
Kaczory, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7690
Powierzchnia: 150.01 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5889
Liczba wydanych kart: 3261
 55.37%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Śmiłowo ul. Pilska 40 1365 687 687 674 50.33
2 Gminny Ośrodek Kultury, Kaczory ul.Pilska 1a 2209 1350 1350 1319 61.11
3 Wiejski Dom Kultury, Dziembowo 33 986 532 532 531 53.96
4 Wiejski Dom Kultury, Rzadkowo 17 673 326 326 322 48.44
5 Wiejski Dom Kultury, Morzewo 152 656 366 366 363 55.79
=   5889  3261  3261  3209  55.37