Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Białośliwie, gm.
Białośliwie, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4952
Powierzchnia: 75.68 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3767
Liczba wydanych kart: 1904
 50.54%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 4 Stycznia 65, Białośliwie 1168 600 600 594 51.37
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Podgórna 47, Białośliwie 1221 592 592 584 48.48
3 Świetlica wiejska, Krostkowo 252 149 149 147 59.13
4 Szkoła Podstawowa, Nieżychowo 811 388 388 383 47.84
5 Świetlica wiejska, Pobórka Wielka 59 315 175 175 173 55.56
=   3767  1904  1904  1881  50.54