Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / pilski / Piła, m.
Piła, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 73104
Powierzchnia: 102.71 km2
Zaludnienie: 711 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 58186
Liczba wydanych kart: 33568
 57.69%
brak46.65%47.76%48.87%49.98%51.09%52.20%53.31%54.42%55.53%56.64% 
danych47.75%48.86%49.97%51.08%52.19%53.30%54.41%55.52%56.63%57.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Wincentego Pola 11, Piła 2097 1146 1144 1132 54.65
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul.Kilińskiego 16, Piła 1977 1111 1111 1101 56.20
3 Wyższa Szkoła Biznesu ul.Sikorskiego 9, Piła 1942 1092 1089 1057 56.23
4 Gimnazjum Nr 4, ul.Kujawska 18, Piła 1991 1050 1050 1035 52.74
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 al.Niepodległości 18, Piła 1880 1048 1048 1034 55.74
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Ceglana 4, Piła 2045 1154 1154 1141 56.43
7 MOSIR, ul.Żeromskiego 90, Piła 1171 724 724 713 61.83
8 Zespół Szkół Nr 3, ul.Żeromskiego 41, Piła 1971 1204 1204 1196 61.09
9 Szkoła Podstawowa nr 7, al.Wojska Polskiego 45, Piła 2221 1267 1267 1252 57.05
10 Przedszkole nr 12, ul.Reja 11, Piła 1957 1247 1247 1232 63.72
11 Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2, Piła 2045 1152 1152 1144 56.33
12 Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Grabowa 18, Piła 2013 1113 1113 1100 55.29
13 Miejska Energetyka Cieplna, ul.Kaczorska 20, Piła 2051 1017 1017 1005 49.59
14 Zespół Szkół Muzycznych, ul.Walki Młodych 1, Piła 1977 1069 1069 1053 54.07
15 Gimnazjum Nr 5, ul.Bydgoska 23, Piła 2042 1247 1247 1235 61.07
16 Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Roosevelta 12, Piła 2060 1200 1200 1186 58.25
17 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, al.Powstańców Wlkp. 18, Piła 627 360 360 357 57.42
18 Zespół Szkół Nr 2, ul.Królowej Jadwigi 2, Piła 1992 1243 1243 1228 62.40
19 "Altvater" Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, Piła 1996 1261 1261 1247 63.18
20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.Śniadeckich 27a, Piła 1763 1051 1051 1028 59.61
21 Liga Obrony Kraju, al.Niepodległości 154, Piła 1146 662 662 659 57.77
22 Zespół Szkół nr 1, ul.Brzozowa 4, Piła 1210 692 692 678 57.19
23 Rejon Gazowniczy, al.Poznańska 20, Piła 1702 990 990 976 58.17
24 Grupa Energetyka ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii al.Poznańska 34, Piła 2172 1296 1296 1278 59.67
25 Pilski Dom Kultury, pl.Staszica 1, Piła 1349 718 718 711 53.22
26 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul.Teatralna 1, Piła 1175 648 648 646 55.15
27 Cech Rzemiosł Różnych, ul.Bydgoska 35, Piła 2002 1033 1031 1017 51.60
28 Klub Seniora, ul.Bydgoska 68, Piła 1924 1213 1213 1198 63.05
29 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Lelewela 140, Piła 1667 985 985 979 59.09
30 Pływalnia "Wodnik", ul.Kossaka 96, Piła 2196 1252 1252 1222 57.01
31 Sala Osiedlowa, ul.Sowia 2, Piła 580 389 389 384 67.07
32 S.M. "Piła-Południe", ul. Wenedów 8 b, Piła 1889 1208 1208 1193 63.95
33 budynek po byłej szkole podstawowej Nr 12, ul. Świerkowa 19, Piła 865 522 522 518 60.35
34 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile ul. 11 Listopada 40 55 38 38 38 69.09
35 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1 436 166 166 163 38.07
=   58186  33568  33561  33136  57.69