Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / nowotomyski / Miedzichowo, gm.
Miedzichowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3734
Powierzchnia: 208.51 km2
Zaludnienie: 17 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2958
Liczba wydanych kart: 1442
 48.75%
brak45.86%46.78%47.70%48.62%49.54%50.46%51.38%52.30%53.22%54.14% 
danych46.77%47.69%48.61%49.53%50.45%51.37%52.29%53.21%54.13%55.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala wiejska w Bolewicach, ul. Świebodzińska, Bolewice 1799 939 939 923 52.20
2 Szkoła Podstawowa w Miedzichowie, ul. Szkolna, Miedzichowo 1159 503 503 499 43.40
=   2958  1442  1442  1422  48.75