Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / nowotomyski / Kuślin, gm.
Kuślin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5529
Powierzchnia: 106.31 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4168
Liczba wydanych kart: 1925
 46.19%
brak45.86%46.78%47.70%48.62%49.54%50.46%51.38%52.30%53.22%54.14% 
danych46.77%47.69%48.61%49.53%50.45%51.37%52.29%53.21%54.13%55.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Leśna 13, Kuślin 1653 793 793 784 47.97
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, Michorzewo 1639 693 693 685 42.28
3 Gimnazjum Publiczne, ul. Lipowa 51, Wąsowo 876 439 439 429 50.11
=   4168  1925  1925  1898  46.19