Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / krotoszyński / Koźmin Wielkopolski, gm.
Koźmin Wielkopolski, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 13745
Powierzchnia: 152.69 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 10738
Liczba wydanych kart: 5350
 49.82%
brak46.06%46.90%47.74%48.58%49.42%50.26%51.10%51.94%52.78%53.62% 
danych46.89%47.73%48.57%49.41%50.25%51.09%51.93%52.77%53.61%54.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Klub Seniora, Plac NS NMP 1, Koźmin Wielkopolski 2225 1186 1186 1173 53.30
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Klasztorna 29, Koźmin Wielkopolski 2080 1059 1059 1038 50.91
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. Borecka 28, Koźmin Wielkopolski 1062 561 561 549 52.82
4 Szkoła Podstawowa, Mokronos 1081 566 566 561 52.36
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Glinki 11, Koźmin Wielkopolski 1598 744 744 731 46.56
6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Borzęciczki 1050 456 456 448 43.43
7 Dom Strażaka, Wałków 1642 778 778 762 47.38
=   10738  5350  5350  5262  49.82