Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / kolski ...
kolski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 90474
Powierzchnia: 1010.48 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 61
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 61
Liczba uprawnionych do głosowania: 71536
Liczba wydanych kart: 35982
 50.30%
brak46.09%46.93%47.77%48.61%49.45%50.29%51.13%51.97%52.81%53.65% 
danych46.92%47.76%48.60%49.44%50.28%51.12%51.96%52.80%53.64%54.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300902 Babiak, gm. 6458 3007 3007 2960 46.56
300903 Chodów, gm. 2855 1318 1317 1303 46.16
300904 Dąbie, gm. 5460 2887 2887 2868 52.88
300905 Grzegorzew, gm. 4436 2153 2153 2131 48.53
300906 Kłodawa, gm. 10775 5263 5263 5189 48.84
300907 Koło, gm. 5752 2864 2864 2832 49.79
300901 Koło, m. 18833 10247 10244 10125 54.41
300908 Kościelec, gm. 5161 2506 2504 2470 48.56
300909 Olszówka, gm. 3755 1731 1730 1699 46.10
300910 Osiek Mały, gm. 4550 2264 2255 2230 49.76
300911 Przedecz, gm. 3501 1742 1742 1727 49.76
  kolski 71536 35982 35966 35534 50.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27495 14746 14743 14576 53.63
2 Wieś 44041 21236 21223 20958 48.22
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10111 4791 4789 4729 47.38
2 od 5 001 do 10 000 31817 15681 15670 15491 49.29
3 od 10 001 do 20 000 10775 5263 5263 5189 48.84
4 od 20 001 do 50 000 18833 10247 10244 10125 54.41
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00