Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / kaliski ...
kaliski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 82038
Powierzchnia: 1160.02 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 62
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 62
Liczba uprawnionych do głosowania: 64372
Liczba wydanych kart: 31471
 48.89%
brak42.90%44.05%45.20%46.35%47.50%48.65%49.80%50.95%52.10%53.25% 
danych44.04%45.19%46.34%47.49%48.64%49.79%50.94%52.09%53.24%54.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300701 Blizanów, gm. 7517 3475 3475 3410 46.23
300702 Brzeziny, gm. 4569 2087 2087 2054 45.68
300703 Ceków-Kolonia, gm. 3777 1687 1687 1645 44.67
300704 Godziesze Wielkie, gm. 6922 3460 3460 3425 49.99
300705 Koźminek, gm. 5923 2806 2806 2779 47.37
300706 Lisków, gm. 4234 2024 2024 1978 47.80
300707 Mycielin, gm. 3893 1670 1670 1640 42.90
300708 Opatówek, gm. 8291 4503 4502 4454 54.31
300709 Stawiszyn, gm. 5805 2775 2775 2747 47.80
300710 Szczytniki, gm. 6195 3175 3175 3149 51.25
300711 Żelazków, gm. 7246 3809 3808 3768 52.57
  kaliski 64372 31471 31469 31049 48.89
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1272 617 617 606 48.51
2 Wieś 63100 30854 30852 30443 48.90
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7670 3357 3357 3285 43.77
2 od 5 001 do 10 000 48411 23611 23610 23310 48.77
3 od 10 001 do 20 000 8291 4503 4502 4454 54.31
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00