Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / lubliniecki / Boronów, gm.
Boronów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3326
Powierzchnia: 56.34 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2693
Liczba wydanych kart: 1326
 49.24%
brak38.38%40.06%41.74%43.42%45.10%46.78%48.46%50.14%51.82%53.50% 
danych40.05%41.73%43.41%45.09%46.77%48.45%50.13%51.81%53.49%55.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 1173 613 613 609 52.26
2 Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 1520 713 713 705 46.91
=   2693  1326  1326  1314  49.24