Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / lubliniecki ...
lubliniecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 75966
Powierzchnia: 822.13 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 55
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 62613
Liczba wydanych kart: 31358
 50.08%
brak38.38%40.06%41.74%43.42%45.10%46.78%48.46%50.14%51.82%53.50% 
danych40.05%41.73%43.41%45.09%46.77%48.45%50.13%51.81%53.49%55.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240702 Boronów, gm. 2693 1326 1326 1314 49.24
240703 Ciasna, gm. 6867 2636 2636 2605 38.39
240704 Herby, gm. 6059 3146 3142 3088 51.92
240705 Kochanowice, gm. 5415 2401 2401 2378 44.34
240706 Koszęcin, gm. 9478 5087 5087 5037 53.67
240701 Lubliniec, m. 19122 10540 10538 10383 55.12
240707 Pawonków, gm. 5259 2227 2227 2199 42.35
240708 Woźniki, gm. 7720 3995 3995 3958 51.75
  lubliniecki 62613 31358 31352 30962 50.08
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22739 12405 12403 12235 54.55
2 Wieś 39874 18953 18949 18727 47.53
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2693 1326 1326 1314 49.24
2 od 5 001 do 10 000 31320 14405 14401 14228 45.99
3 od 10 001 do 20 000 9478 5087 5087 5037 53.67
4 od 20 001 do 50 000 19122 10540 10538 10383 55.12
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00