Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Turośl, gm.
Turośl, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5312
Powierzchnia: 198.43 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3972
Liczba wydanych kart: 1926
 48.49%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza,Jana Pawła II 28a,18-525 Turośl 2102 1102 1102 1087 52.43
2 Szkoła Podstawowa,Ptaki 27,18-525 Turośl 637 247 247 245 38.78
3 Szkoła Podstawowa,Leman 48,18-525 Turośl 1233 577 577 574 46.80
=   3972  1926  1926  1906  48.49