Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Stawiski, gm.
Stawiski, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6723
Powierzchnia: 165.55 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5210
Liczba wydanych kart: 2442
 46.87%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 13/15, Stawiski 1972 915 915 905 46.40
2 Szkoła Podstawowa, ul. Polowa 12, Stawiski 960 466 466 461 48.54
3 Szkoła Filialna , Jurzec Szlachecki 315 180 180 177 57.14
4 Remiza OSP, Romany 574 276 276 271 48.08
5 Szkoła Podstawowa, Poryte 696 301 301 301 43.25
6 Szkoła Filialna, Budy Stawiskie 420 168 168 168 40.00
7 Remiza OSP, Wysokie Małe 273 136 136 136 49.82
=   5210  2442  2442  2419  46.87