Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Mały Płock, gm.
Mały Płock, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5179
Powierzchnia: 140.06 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4027
Liczba wydanych kart: 1925
 47.80%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Kątach,168,Kąty 827 395 395 394 47.76
2 Urząd Gminy w Małym Płocku,ul. Kochanowskiego 15,Mały Płock 1384 623 623 621 45.01
3 Gminny Ośrodek Kultury,ul. Ciborowskiego 38,Mały Płock 1353 675 675 667 49.89
4 Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich,ul.Długa 1,Rogienice Wielkie 463 232 232 229 50.11
=   4027  1925  1925  1911  47.80